Hjem Skandinavisk versjonClick here for English version

 

Förändringar i Linx biljettutbud

Gäller från den 14 februari 2004:

Från den 14 februari sker följande förändringar i Linx biljettutbud, både för Linx snabbtåg samt Linx Intercitytåg.

Lågtrafiktaxa:
Under lågtrafik sker en prisreduktion i både Linx Business och Linx Standard både vad gäller produkten Linx och produkten Intercity. Prisreduktionen varierar beroende på vilken produkt det är samt även vilken sträcka. Normalt set rör det sig om ca 10-15 % prisreduktion vid lågtrafik. All prissättning sker elektroniskt och det är avgångstiden som styr om det är normalpris eller lågtrafik.

Tiderna fördelas enligt följande:

DAG: TIDPUNKT: KATEGORI:
Måndag-Torsdag: 00.00-10.00 ordinarie pris
10.00-14.00 lågtrafik
14.00-19.00 ordinarie pris
19.00-24.00 lågtrafik
Lördag: 00.00-24.00 lågtrafik
Fredag + Söndag 00.00-12.00 lågtrafik
12.00-24.00 ordinarie pris


Lågtrafikbiljetter säljs inte ombord. Ombord säljs endast biljetter till ordinarie pris. För biljetter till ordinarie pris samt lågtrafik gäller samma återköpsregler som idag gäller för Linx Business samt Linx Standard.

För ungdom och studerande upphör rabatten som tidigare fanns i Linx Business.

"Just nu biljetter"
Biljettkategorin "Just nu" finns i Linx Standard och ersätter dagens prisnivåer, Förköp låg, Förköp hög samt Helgbiljetterna. Just nu biljetten kan köpas från 90 dagar innan avresa fram till 1 dag innan avresan. "Just nu" biljetten garanterar alltid lägsta pris för kunden vid köptillfället. Lägsta pris för "Just nu" är 150 SEK. Detta betyder att "Just nu" priserna både kommer att vara lägre och högre än prisnivåerna Förköp och Helg. För "Just nu" finns ingen publicerad prislista utan priset hämtas elektroniskt. Just nu biljetten är antalsbegränsad för resp. tåg/dag och sträcka. Återköp av just nu biljetter: Fram till 7 dagar före avresa kan en "Just nu" biljett ombokas mot en avgift av 11 Euro. Den nya "just nu" biljetten köps då till rådande "Just nu pris". Sista minuten: Som idag finns "sista minuten" biljetter. Nytt är att sista minutenbiljetterna till ungdom och pensionär prissätts enligt samma taxa. (70 % rabatt) Nytt är även att studerande (de som har ett studiebevis godkänt av NSB alt SJ) även kan resa med sista minuten biljett. I övrigt gäller samma regler som tidigare för sista minuten.

 

Utskriftsvennlig side

 

Köp din Linxresa

SVERIGE:
Biljettbeställning »

 
NORGE/DANMARK:
Du kan bestille og betale din Linxreise online og få billettene sendt i posten til Danmark og Norge. Kjøp din billett her »
 
ONLINE BOOKING FROM OUTSIDE SCANDINAVIA:
Currently not available. Will be introduced later.